Konsultationen

Af hensyn til optimering af arbejdstilrettelæggelsen bedes du ved tidsbestilling oplyse henvendelsesårsagen

Konsultationer afvikles efter tidsbestilling, og der er normalt afsat 10 – 15 minutter til en konsultation, dette er inklusive lægernes tid til journalføring.
Hvis du har flere problemer, bør du nævne disse straks, så det kan vurderes, hvilke problemer, der skal prioriteres højest. Vi bestræber os altid på at nå alle dine problemstillinger og har naturligvis forståelse for, at man gerne vil nå alle problemstillinger samme dag. Det er dog vores erfaring, hvis vi tager for mange problemstillinger i samme konsultation, kan det være svært at huske de råd, behandlinger og aftaler der er blevet lavet. Derfor vil vi til tider anbefale en opfølgende tid, eller bede dig få foretaget blodprøver m.v. ved en ny konsultation.
Der kan derfor som udgangspunkt ikke bestilles en ”dobbelttid”, men mener du alligevel at der er behov for dette beder vi dig tale med lægen om det i deres telefontid.
Har du aftalt en akut konsultationstid, er der kun afsat kort tid til undersøgelsen.
Er der tale om mere specielle undersøgelser som f.eks. svangre- og børneundersøgelser, eller samtaler, attestarbejde og mindre indgreb, afsættes tid efter behov. Så når sekretæren spørger om henvendelsesårsagen, er det netop for at kunne vurdere behovet for tid.
Vi bestræber os på at overholde tidsplanen, så der ikke opstår unødig ventetid for den enkelte patient. Akut syge patienter prioriteres dog altid først, og det kan betyde ventetid for klinikkens øvrige patienter, hvilket vi håber på forståelse for. Er vi forsinkede, og har du ikke mulighed for at vente, kan du aftale en ny tid hos sekretæren.
Hvis man kommer for sent til en aftalt konsultation, vil lægen, under hensyntagen til dagens øvrige program, tage stilling til, om konsultationen kan gennemføres, eller om den skal udsættes til en anden dag.